:: دوره 5، شماره 2 - ( 6-1395 ) ::
برگشت به فهرست نسخه ها
ارزشیابی برنامه های آموزشی بخشهای کودکان، ارتودنسی و ترمیمی دانشکده دندانپزشکی بابل از دیدگاه دانشجویان بر اساس الگوی CIPP
میترا طبری ، زیبا نورعلی ، ثریا خفری ، سمانه قره خانی ، ایمان جهانیان*
،مرکز مطالعات و توسعه آموزش، گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل،ایران. ، dr.jahanian@yahoo.com
چکیده:   (9975 مشاهده)

مقدمه: ارزشیابی امری حیاتی  برای دستیابی به هدف های آموزش عالی می باشد. این مطالعه جهت بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی در دانشکده دندانپزشکی بابل با کمک الگوی[ CIPP زمینه (محتوا)، درون داد، فرآیند، برون داد] از دیدگاه دانشجویان انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوی CIPP در سه گروه  اطفال، ارتودنسی و ترمیمی در میان دانشجویان ورودی ۸۷ و ۸۸ صورت گرفت. نمرات کل در هر حیطه محاسبه شده و نمرات کمتر از ۵۰، ۵۱-۷۰ و ۷۱-۱۰۰  به ترتیب نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب در نظر گرفته شد. آنالیز آماری با استفاده از آزمون های ANONA , T-test  و Tukey HSD  انجام شد و0.05>p معنی دار در نظرگرفته شد.  

یافته ها: میانگین نمرات در همه ی گروه ها مطلوب بود. میانگین نمرات اختصاص داده شده به  حیطه های زمینه، درون داد، فرآیند و برون داد در بین بخش های اطفال، ارتودنسی و ترمیمی معنی دار نبود.

نتیجه گیری: بر اساس نظر دانشجویان، گروههای اطفال، ارتودنسی و ترمیمی دانشکده دندانپزشکی بابل در دستیابی به اهداف آموزشی موفق بودند.

واژه‌های کلیدی: مدلهای آموزشی، دانشجوی دندانپزشکی، آموزش، ارزشیابی
متن کامل [PDF 611 kb]   (3513 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي |
* نشانی نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.XML     Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 2 - ( 6-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها