:: دوره 5، شماره 1 - ( 12-1394 ) ::
برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تاثیر ضد میکروبی عصاره اسطوقدوس و محلولهای هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین گلوکونات به عنوان شستشو دهنده های کانال ریشه
پویا مهماندوست، نرگس فرهاد ملاشاهی* ، علی قاسمی
،مرکز تحقیقات بیماری های دهان، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان،ایران. ، nargesfarhadm@gmail.com
چکیده:   (11460 مشاهده)

مقدمه: هدف از این مطالعه آزمایشگاهی مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره اسطوقدوس به عنوان یک شستشو دهنده کانال ریشه با هیپوکلریت سدیم ۲.۵% و کلرهگزیدین گلوکونات ۲% در مقابل انتروکوکوس فکالیس بود.

مواد و روش ها: ۷۵ پره مولر تک ریشه کشیده شده انتخاب شدند. کانالهای ریشه ها با استفاده از سیستم روتاری پروتیپر آماده سازی شده و با کشت انتروکوکوس فکالیس عفونی شدند. نمونه ها بطور تصادفی به ۵ گروه (۱۵ تایی)، گروه ۱و۲: اسطوقدوس (mg/ml و 0.26 و 0.52)، گروه ۳: هیپوکلریت سدیم ۲/۵ درصد، گروه ۴ (کلرهگزیدین گلوکونات ۲ درصد) وگروه ۵: نرمال سالین تقسیم شدند. شستشو برای هر گروه به مدت ۵، ۱۰ و ۱۵ دقیقه انجام شد. باکتریهای زنده بدست آمده از دنتین چیپس کانال ریشه محاسبه گردیدند. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون Kruskal-Wallis و  Mann-Whitney u انجام شد.   

یافته ها: میانگین تعداد باکتریهای زنده پس از  ۵ دقیقه مواجهه با محلولهای اسطوقدوس بطور معنی داری کاهش یافت (p<0.05). تفاوت معنی داری بین زمانهای مختلف در گروه هیپوکلریت سدیم ملاحظه گردید که این تفاوت بین ۵ و ۱۵ دقیقه معنی دار بود (p<0.05)، اما بین زمانهای مختلف در گروه کلرهگزیدین گلوکونات تفاوت معنی داری وجود نداشت. مقایسه میانگین تعداد باکتریهای زنده بین گروههای مختلف در زمانهای متفاوت حاکی از تفاوت معنی دار محلولهای اسطوقدوس و هیپوکلریت سدیم پس از ۵ و ۱۰ دقیقه بود (p<0.05). اختلاف آماری معنی داری بین محلولهای اسطوقدوس و هیپوکلریت سدیم با اسطوقدوس وجود نداشت.

نتیجه گیری: عصاره اسطوقدوس  در کشتن انتروکوکوس فکالیس موثر است. مطالعات بیشتر جهت بررسی سایر ویژگیهای این عصاره از جمله حلالیت بافتی، حذف اسمیر لایرو تاثیرآن  بر ساختار دنتین پیشنهاد می شود.

واژه‌های کلیدی: کلرهگزیدین گلوکونات، انتروکوکوس فکالیس، اسطوقدوس، شستشو دهنده های کانال ریشه، هیپوکلریت سدیم
متن کامل [PDF 686 kb]   (4300 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: اندودنتیکس
* نشانی نویسنده مسئول: دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.XML     Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 1 - ( 12-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها