:: دوره 3، شماره 1 - ( 12-1392 ) ::
برگشت به فهرست نسخه ها
فعالیت سوپراکسید دسموتاز بزاقی در مصرف کنندگان پان محتوی تنباکو
لیلا فرهاد ملاشاهی ، علیرضا نخعی، ماریه هنرمند* ، فاطمه اربابی کلاتی ، پیام قهاری
،مرکز تحقیقات دندانپزشکی، گروه بیماری های دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان-ایران. ، honarmand56.zaums@gmail.com
چکیده:   (15745 مشاهده)

مقدمه: جویدن تنباکوی غیر تدخینی به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای شناخته شده سرطان دهان در ساکنان جنوب شرقی ایران میباشد. احتمالا سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در مقابله با رادیکالهای آزاد ناشی از مصرف پان و همچنین در جلوگیری از ایجاد سرطان دهان مهم است. در این مطالعه فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز در بزاق افراد مصرف کننده پان و افراد غیر مصرف کننده، مقایسه شده است.

مواد و روش ها: در این تحقیق بزاق غیر تحریکی ۸۷ فرد مراجعه کننده (۴۷ مصرف کننده پان و ۴۰ نفر غیر مصرف کننده) به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی زاهدان جمع آوری شد. میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز بر پایه روش استاندارد بیوشیمیایی (Mc Cord and Fridovich) اندازه گیری شد و اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS 15 و توسط آزمون نان پارامتریک mann_ hitney ، آنالیز شد.

یافته ها: میانگین میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز در گروه مصرف کننده پان (u/mg 4.4±1.6) به طور معنی داری بالاتر از گروه غیر مصرف کننده

( p=0.027,3.59±1.8u/mg)بود.

نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان میدهد که مصرف پان موجب افزایش فعالیت سوپر اکسید دسموتاز بزاقی میشود .

واژه‌های کلیدی: آنتی اکسیدان، بزاق، تنباکوی بدون دود، سوپر اکسید دسموتاز
متن کامل [PDF 376 kb]   (3159 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: بیماری های دهان
* نشانی نویسنده مسئول: دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان-ایران.XML     Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 3، شماره 1 - ( 12-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها